ข้อกำหนดการใช้งาน

คำนำ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งาน [INFINIX DEVICE]!

INFINIX MOBILITY LIMITED และบริษัทในเครือทั่วโลก (ต่อไปนี้เรียกว่า “INFINIX” หรือ “เรา”) ขอแจ้งให้คุณอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) เพื่อให้สามารถใช้งานระบบและซอฟต์แวร์ INFINIX (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) และบริการของ INFINIX (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการ”) อย่างถูกต้อง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนและทำความเข้าใจให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อกฎการใช้งาน แล้วเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับ (เด็กควรอ่านข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ปกครองตามกฎหมาย) กฎการใช้งานอาจเน้นไว้ด้วยตัวหนาเพื่อให้สังเกตเห็นชัด หากคุณยังไม่อ่านและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่มีสิทธิ์ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์และบริการนี้

เพื่อเป็นการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานหรือเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และออกรายการอัปเดต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอัปเกรดเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยน และการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น) หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ให้แก่คุณได้อย่างรวดเร็ว INFINIX อาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา และข้อกำหนดที่มีการแก้ไขจะได้รับการประกาศให้ทราบบนอุปกรณ์ของ INFINIX และเริ่มมีผลนับจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลใช้บังคับ การที่คุณดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน เข้าสู่ระบบ และการดำเนินการอื่นๆ ต่อไปจะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงฉบับแก้ไข

1.  ซอฟต์แวร์และบริการนี้

1.1 ระบบ INFINIX: หมายถึงระบบปฏิบัติการที่ INFINIX พัฒนาขึ้นด้วยตนเองโดยอ้างอิงจาก Google Android หรือระบบปฏิบัติการของแบรนด์อื่น ความเป็นเจ้าของระบบนี้เป็นของ INFINIX (1) ข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโค้ดที่จัดเก็บในอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ เอกสาร อินเทอร์เฟซ เนื้อหา และแบบอักษรที่ฝังตัวอื่นๆ ที่ให้กับคุณผ่านทางอุปกรณ์ของ INFINIX และเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ของ INFINIX หรือผู้ออกใบอนุญาต (2) การอัปเดตหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์ตามที่อธิบายใน (1)

1.2 ซอฟต์แวร์: หมายถึงโปรแกรมแอปพลิเคชันระบบที่ INFINIX พัฒนาขึ้นด้วยตนเองและมาพร้อมกับระบบ INFINIX

1.3 บริการ: หมายถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ INFINIX มอบให้กับผู้ใช้ผ่านซอฟต์แวร์นี้

1.3.1 คุณสามารถใช้งานเบราว์เซอร์, เครื่องอัดบันทึก, เครื่องคิดเลข, รายงานสภาพอากาศ, การจัดการไฟล์, การดาวน์โหลด, กระดาษจดบันทึก, โทรศัพท์, SMS, กล้อง, รูปภาพ, สมุดรายชื่อ, บลูทูธ และฟังก์ชันอื่นๆ ได้ บริการต่างๆ ที่มอบให้จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ INFINIX ที่คุณซื้อ

1.3.2 คุณสามารถใช้บริการนี้ได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ จาก INFINIX ในขณะเดียวกัน INFINIX จะไม่หยุดคิดค้นอุปกรณ์รูปแบบใหม่ๆ สำหรับผู้ใช้บริการนี้

1.3.3 เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ของ INFINIX โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์และบริการบางอย่างจะมีข้อตกลงผู้ใช้งานหรือกฎอื่นๆ แยกต่างหาก โปรดอ่านกฎเหล่านั้นให้ถี่ถ้วนก่อนจะใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าว

INFINIX ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์และบริการนี้ รวมถึงเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบอินเทอร์เฟซ UI, รูปภาพ, แบบอักษร, เสียง และอื่นๆ) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง INFINIX มอบใบอนุญาตแบบเฉพาะบุคคล โอนไม่ได้ และไม่จำกัดเฉพาะเพียงผู้เดียวเพื่อใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้แก่คุณ คุณสามารถติดตั้ง ใช้งาน แสดง และเรียกใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ในอุปกรณ์ของ INFINIX เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการค้าได้ สำหรับการใช้งานที่ไม่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ เช่น การขายเชิงพาณิชย์ การผลิตซ้ำ และการให้อนุญาตบุคคลที่สามใช้ซอฟต์แวร์นี้ คุณควรได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นทางการจาก INFINIX แยกต่างหาก

 

2.  กฎการใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้

2.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อคุณเลือกที่จะใช้อุปกรณ์ของ INFINIX คุณจะผูกพันตามสิทธิ์และข้อผูกมัดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

2.2 เนื่องจาก INFINIX อาจพัฒนาซอฟต์แวร์หลายเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ คุณจึงควรเลือกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและทำตามคำแนะนำในการติดตั้งอย่างถูกต้อง

2.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน เราจะมุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และออกรายการอัปเดต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอัปเกรดเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น) หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ให้แก่คุณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมให้คุณได้รับบริการที่ดีขึ้นในอุปกรณ์ของ INFINIX ซอฟต์แวร์นี้อาจเปิดใช้ฟังก์ชันการอัปเกรดและอัปเดตอัตโนมัติให้กับคุณโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้ฟังก์ชันนี้หรือไม่ในการตั้งค่าซอฟต์แวร์

2.4 เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้น INFINIX อาจแนะนำให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นในขณะที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถเลือกที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้

2.5 เว้นแต่ที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้อย่างชัดเจน INFINIX จะให้บริการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ และจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ทำงานอย่างปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิผล ถูกต้อง เชื่อถือได้ และต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่มีอยู่ เงื่อนไขนี้จึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ ดังนั้น INFINIX จึงขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับความต่อเนื่อง ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของซอฟต์แวร์และบริการนี้ INFINIX ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่ได้รับหรือไม่สามารถส่งข้อความ โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ทำการตั้งค่าที่เหมาะสม หรือการใช้งานอื่นๆ ในระหว่างที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังรายการต่อไปนี้:

2.5.1 การไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการนี้เนื่องจากการจู่โจมโดยนักเจาะระบบ ไวรัส และเหตุการณ์อื่นๆ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ความไม่เสถียรของระบบสายสื่อสาร การดำเนินการของรัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

2.5.2 การไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการนี้เนื่องจากการเรียกอินเทอร์เฟซของบุคคลที่สามตามความต้องการของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบางอย่าง

2.5.3 การไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการนี้เนื่องจากการที่คุณสมัครใจดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหรือใช้บริการของบุคคลที่สาม

2.6 คุณเข้าใจและยอมรับว่า INFINIX อาจระงับ ขัดขวาง หรือหยุดให้ใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการนี้ตามพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทเอง หรือตามที่หน่วยงานทางการศาล การควบคุม หรือการกำกับดูแลกำหนดไว้

2.7 การใช้งานซอฟต์แวร์และบริการนี้จะใช้อุปกรณ์ แบนด์วิดท์ การรับส่งข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ ของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมสำหรับทรัพยากรข้างต้นเอง เช่น การซื้ออุปกรณ์ของ INFINIX, ค่าธรรมเนียมการใช้อินเทอร์เน็ต, ค่าธรรมเนียม SMS และการชำระค่าบริการเพิ่มมูลค่าของซอฟต์แวร์นี้

2.8 เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้และได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก INFINIX ห้ามไม่ให้คุณใช้หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำในลักษณะอื่นใดซึ่งซอฟต์แวร์และบริการนี้

 

3.  ข้อพิจารณาในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้

3.1 คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า เมื่อคุณใช้บริการบางอย่างของซอฟต์แวร์นี้ อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์และอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องทำงานได้ ในขณะที่บริการบางอย่างอาจต้องมีข้อตกลงของผู้ใช้แยกต่างหาก โปรดอ่านข้อตกลงและกฎที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กล่าวถึงไว้ข้างต้นให้ถี่ถ้วนก่อนใช้บริการนี้

3.2 INFINIX มีสิทธิ์แสดงข้อมูลทุกประเภทแก่คุณในขั้นตอนการให้บริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความแจ้งเพื่อขออนุญาต ข้อมูลโฆษณาและข้อมูลส่งเสริมการขาย และอื่นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจปรากฏในรูปแบบของข้อความระบบหรือหน้าต่างป็อปอัพ หากคุณไม่ยินยอมที่จะรับข้อมูลบางอย่าง คุณสามารถยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบริการที่เกี่ยวข้องได้ในที่สุด

3.3 คุณเข้าใจและยอมรับว่า INFINIX จะใช้ความพยายามที่สมเหตุผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับการจัดเก็บข้อมูลของคุณในระหว่างที่คุณใช้บริการนี้ แต่ INFINIX ไม่สามารถให้การรับประกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีต่อไปนี้:

3.3.1 INFINIX ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการลบหรือจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์และบริการนี้

3.3.2 INFINIX มีสิทธิ์ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดระยะเวลานานที่สุดสำหรับเก็บข้อมูลของคุณในซอฟต์แวร์และบริการนี้ และพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดในอุปกรณ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคุณสามารถสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์และบริการนี้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ

3.4 เมื่อคุณใช้บริการนี้ เนื้อหาบางอย่างที่แสดงอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อคุณใช้บางเวอร์ชันของซอฟต์แวร์หรือเข้าสู่หน้าที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย INFINIX ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ตำแหน่งการติดตั้ง ขนาด และอินเทอร์เฟซ UI ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณอาจมีการปรับเปลี่ยนซึ่งขึ้นอยู่กับเวอร์ชันจริงที่ INFINIX ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อมอบประสบการณ์ใช้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณ

3.5 เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ ห้ามดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

3.5.1 การปล่อย ส่งผ่าน กระจาย หรือจัดเก็บเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ นโยบาย ความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียมอันดี และจริยธรรมทางสังคม เช่น การดูถูก หมิ่นประมาท ความรุนแรง หรือการละเมิดศาสนา และอื่นๆ การปล่อย ส่งผ่าน กระจาย หรือจัดเก็บข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงหรือข้อมูลโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

3.5.2 การให้เช่า ให้ยืม คัดลอก ดัดแปลง เชื่อมโยง จัดพิมพ์ซ้ำ คอมไพล์ ออก หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ รวมถึงการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน

3.5.3 INFINIX ไม่อนุญาตให้ทำการเจลเบรก วิศวกรรมย้อนกลับ ดิสแอสเซมเบิล ดีคอมไพล์ หรือความพยายามอื่นๆ เพื่อทำลายซอฟต์แวร์นี้ หรือการเข้าถึงหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ปลั๊กอิน ส่วนเสริม (Add-on) หรือเครื่องมือ/บริการของบุคคลที่สาม

3.5.4 การคัดลอก ดัดแปลง เพิ่ม ลบ ติดตั้งแบบเมาท์ติ้ง หรือสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของข้อมูลของซอฟต์แวร์ ข้อมูลที่ปล่อยลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์ใดๆ ในระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ ข้อมูลการโต้ตอบกันระหว่างฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ และข้อมูลระบบที่จำเป็นในการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือผลการทำงานของซอฟต์แวร์โดยการดัดแปลงหรือปรับแต่งคำสั่งและข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือการใช้งานหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์แก่สาธารณะ และวิธีการที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม

3.5.5 ดำเนินการอื่นๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ นโยบาย ความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียมอันดี และจริยธรรมทางสังคม หรือการดำเนินการที่ INFINIX ไม่ได้ให้อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

3.6 คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีเมื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านบัญชีที่ลงทะเบียนไว้อย่างเหมาะสม และคุณจะต้องรับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีที่คุณลงทะเบียนกับอุปกรณ์ของ INFINIX รวมถึงเนื้อหาที่คุณเผยแพร่และผลสืบเนื่องใดๆ ที่ตามมา

3.7 คุณควรตัดสินเนื้อหาที่คุณเข้าถึงได้โดยใช้บริการนี้ด้วยตนเอง และยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหานั้นๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพิงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความสมเหตุผลของเนื้อหา INFINIX ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าว

3.8 หาก INFINIX พบหรือได้รับรายงานจากผู้อื่นว่าคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ INFINIX มีสิทธิ์ลบและปิดบังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ระงับหรือยุติไม่ให้คุณใช้งานบัญชี INFINIX ที่เกี่ยวข้องหรือทุกบริการ ติดตามความรับผิดชอบตามกฎหมาย และใช้มาตรการอื่นๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดทุกประการที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว และชดเชยความสูญเสียใดๆ ที่ INFINIX ได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าปรับทางการปกครอง ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐาน)

 

4.  ซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลที่สาม

4.1 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ของ INFINIX ซอฟต์แวร์นี้อาจใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สาม และผลของการใช้งานและเข้าถึงดังกล่าวจะจัดให้โดยบุคคลที่สามนั้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการและเนื้อหาซึ่งจัดให้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งคุณข้ามไปใช้งานจากบริการนี้ หรือบริการและเนื้อหาที่บุคคลที่สามดังกล่าวเข้าถึงผ่านทางแพลตฟอร์มแบบเปิดของ INFINIX) นอกจากข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แล้ว คุณยังต้องปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้งานของบุคคลที่สามในการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการซึ่งบุคคลที่สามจัดให้จากอุปกรณ์ของ INFINIX INFINIX ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ความแม่นยำ และความถูกต้องของบริการและเนื้อหาซึ่งบุคคลที่สามจัดให้ตลอดจนความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนอื่นๆ และคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงและการรับผิดที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

4.2 ไม่ว่าซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สามจะติดตั้งไว้ล่วงหน้าในอุปกรณ์ของ INFINIX หรือคุณเปิดใช้งานหรือสมัครใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าวด้วยตนเองก็ตาม จะถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่า INFINIX ไม่สามารถให้การรับประกันทั้งโดยแจ้งและโดยนัยเกี่ยวกับความปลอดภัย ความแม่นยำ และความถูกต้องของบริการและเนื้อหาที่บุคคลที่สามจัดให้ได้ ตลอดจนความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนอื่นๆ ด้วย

4.3 ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สามข้างต้นที่เป็นผู้ให้ซอฟต์แวร์และบริการ ควรระงับโดยคุณและบุคคลที่สามนั้น และคุณจะต้องยอมรับความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากมี

 

5.  ข้อพิจารณาพิเศษสำหรับเด็ก

ไม่อนุญาตให้เด็ก (กฎหมายของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีเกณฑ์ขั้นต่ำแตกต่างกันไปในการกำหนดอายุของเด็ก เราจะนิยามคำว่าเด็กโดยยึดตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่เป็นหลัก) ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของเราเว้นแต่จะได้รับความยินยอมและการชี้แนะจากผู้ปกครองตามกฎหมายและเมื่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอนุญาต

 

6.  นโยบายความเป็นส่วนตัว

INFINIX ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวจะระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ INFINIX เก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

 

7.  การรับผิดเมื่อละเมิดสัญญา

INFINIX มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือไม่ หากผู้ใช้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือกฎที่เกี่ยวข้อง INFINIX มีสิทธิ์ลบเนื้อหาที่ละเมิด รวมทั้งจำกัด ระงับ หรือยุติไม่ให้ผู้ใช้ใช้งานซอฟต์แวร์และบริการนี้ ตรวจสอบภาระรับผิดตามกฎหมายของผู้ใช้ และดำเนินมาตรการอื่นๆ ที่ INFINIX เห็นสมควรซึ่งจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด สำหรับความสูญเสียใดๆ ที่ INFINIX ได้รับโดยเกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลที่สามใดๆ หรือค่าปรับทางการปกครอง ค่าธรรมเนียมในการสืบสวนและการรวบรวมหลักฐาน และค่าทนายความ) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทุกประการแต่เพียงผู้เดียว

 

8.  การระงับข้อพิพาท

การจัดทำข้อตกลงนี้ การมีผลใช้ การบังคับใช้ การตีความ และการยุติข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยไม่พิจารณากฎหมายที่ขัดกัน) ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างคุณและ INFINIX จากข้อตกลงนี้จะต้องหาข้อยุติผ่านการเจรจากันฉันมิตรก่อน หากไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจากันฉันมิตร คุณยอมรับว่าจะต้องส่งข้อพิพาทหรือความขัดแย้งดังกล่าวไปยัง Hong Kong International Arbitration Center เพื่อหาข้อยุติ สถานที่ของการยื่นคำร้องคือฮ่องกง ประเทศจีน และภาษาในการยื่นคำร้องคือภาษาอังกฤษ

 

9.  อื่นๆ

9.1 หัวข้อต่างๆ ของข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อให้อ่านง่ายเท่านั้น ไม่มีความหมายในตัวเอง และไม่สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการตีความหมายของข้อตกลงนี้

9.2 หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลและผูกพันทั้งสองฝ่าย

9.3 หากข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ อาหรับ และภาษาอื่นๆ และหากมีความไม่สอดคล้องกันใดๆ เกิดขึ้น ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

9.4 ข้อตกลงนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2020